Vorming en supervisie

Vorming, Bijscholing en Supervisie


Binnen diverse settings kunnen professionals te maken hebben met trauma in de meest brede zin van het woord.

TraumaZorg organiseert opleidingen, lezingen, vorming op maat en individuele of groepssupervisie. Wij dragen er zorg voor dat dat we steeds de juiste collega's inzetten voor het aanbieden van deze vormingen. We doen hierbij ook beroep op externe sprekers.

Voorbeelden van vorming op maat


Of het nu gaat om pleegzorgmedewerkers, leerkrachten, politieagenten, begeleiders in asielcentra of professionals in eender welke andere sector, trauma komt overal voor. Het komt de zorg of het werk ten goede wanneer de kennis over trauma verrijkt wordt. 

Tarieven 2024

 

Individuele supervisie:                                        80 euro/ uur

Groepssupervisie (min. 2 uur, min. 3 pers.):   35 euro/ uur

Vorming op maat:                                                 verder af te spreken

Bijscholingen:        worden kenbaar gemaakt via de website en via onze social media